Shipping Worldwide.

Asshai - Sari

8,500 INR Regular price
Unit price
per 

Asshai - Sari

8,500 INR Regular price
Unit price
per 
Regular price
8,500 INR
8,500 INR
Bestseller

Ellaria - Dress

6,500 INR Regular price
Unit price
per 

Ellaria - Dress

6,500 INR Regular price
Unit price
per 
Ellaria - Dress

XS

S

M

L

XL

Regular price
6,500 INR
6,500 INR
Bestseller

Brie - Dress

6,800 INR Regular price
Unit price
per 

Brie - Dress

6,800 INR Regular price
Unit price
per 
Brie - Dress

XS

S

M

L

XL

Regular price
6,800 INR
6,800 INR
Bestseller

Catelyn - Dress

6,200 INR Regular price
Unit price
per 

Catelyn - Dress

6,200 INR Regular price
Unit price
per 
Catelyn - Dress

XS

S

M

L

XL

Regular price
6,200 INR
6,200 INR

Arya - Top

3,900 INR Regular price
Unit price
per 

Arya - Top

3,900 INR Regular price
Unit price
per 
Arya - Top

OS

OS+

Regular price
3,900 INR
3,900 INR

Polam Top - Pink Ikat

3,500 INR Regular price 5,000 INR
Unit price
per 

Cāy - Ikat Top

2,590 INR Regular price 3,700 INR
Unit price
per 
Regular price
5,000 INR
5,000 INR
Polam Top - Pink Ikat

XS

S

M

L

XL

Regular price
3,500 INR
3,500 INR
Cāy - Ikat Top

XS

S

M

L

XL

Regular price
2,590 INR
2,590 INR

Strand - Yellow Ikat

5,200 INR Regular price 8,900 INR
Unit price
per 

Strand - Pink Ikat

6,230 INR Regular price 8,900 INR
Unit price
per 
Strand - Yellow Ikat

XS

S

M

L

XL

Regular price
5,200 INR
5,200 INR
Strand - Pink Ikat

XS

S

M

L

XL

Regular price
6,230 INR
6,230 INR
Regular price
4,700 INR Member Deal
4,700 INR Member Deal

Strand - Pink Ikat

6,230 INR Regular price 8,900 INR
Unit price
per 

Strand - Yellow Ikat

5,200 INR Regular price 8,900 INR
Unit price
per 
Strand - Pink Ikat

XS

S

M

L

XL

Regular price
6,230 INR
6,230 INR
Strand - Yellow Ikat

XS

S

M

L

XL

Regular price
5,200 INR
5,200 INR
Regular price
4,700 INR Member Deal
4,700 INR Member Deal

Pomelo Set - Ikat

7,560 INR Regular price 10,800 INR
Unit price
per 
Pomelo Set - Ikat

XS

S

M

L

XL

Regular price
7,560 INR
7,560 INR
Regular price
3,640 INR
3,640 INR
Ready to Ship
Puro - Block Print

XS

S

M

L

XL

Regular price
5,400 INR
5,400 INR
Ready to Ship

Nanatsu - Block Print

3,680 INR Regular price 4,600 INR
Unit price
per 

Nanatsu - Block Print

3,680 INR Regular price 4,600 INR
Unit price
per 
Nanatsu - Block Print

XS

S

M

L

XL

Regular price
3,680 INR
3,680 INR
Ready to Ship
Regular price
6,400 INR
6,400 INR
Zahra Dress - Print

XS

S

M

L

XL

Regular price
5,500 INR
5,500 INR

Polam Top - Pink Ikat

3,500 INR Regular price 5,000 INR
Unit price
per 

Cāy - Ikat Top

2,590 INR Regular price 3,700 INR
Unit price
per 
Polam Top - Pink Ikat

XS

S

M

L

XL

Regular price
3,500 INR
3,500 INR
Cāy - Ikat Top

XS

S

M

L

XL

Regular price
2,590 INR
2,590 INR
Regular price
5,000 INR
5,000 INR

Bonito - Ikat Set

9,800 INR Regular price 14,000 INR
Unit price
per 

Bonito - Ikat Set

9,800 INR Regular price 14,000 INR
Unit price
per 
Bonito - Ikat Set

XS

S

M

L

XL

Regular price
9,800 INR
9,800 INR

Punai - Dress

11,690 INR Regular price 16,700 INR
Unit price
per 

Punai - Dress

11,690 INR Regular price 16,700 INR
Unit price
per 
Punai - Dress

XS

S

M

L

XL

Regular price
11,690 INR
11,690 INR

Parer - Ikat Dress

7,840 INR Regular price 11,200 INR
Unit price
per 

Parer - Ikat Dress

7,840 INR Regular price 11,200 INR
Unit price
per 
Parer - Ikat Dress

XS

S

M

L

XL

Regular price
7,840 INR
7,840 INR

Kuḻaku - Ikat Dress

8,540 INR Regular price 12,200 INR
Unit price
per 

Kuḻaku - Ikat Dress

8,540 INR Regular price 12,200 INR
Unit price
per 
Kuḻaku - Ikat Dress

XS

S

M

L

XL

Regular price
8,540 INR
8,540 INR

Kaḷai - Dress

6,370 INR Regular price 9,100 INR
Unit price
per 

Kaḷai - Dress

6,370 INR Regular price 9,100 INR
Unit price
per 
Kaḷai - Dress

XS

S

M

L

XL

Regular price
6,370 INR
6,370 INR

Cevvi - Ikat Dress

6,580 INR Regular price 9,400 INR
Unit price
per 

Cevvi - Ikat Dress

6,580 INR Regular price 9,400 INR
Unit price
per 
Cevvi - Ikat Dress

XS

S

M

L

XL

Regular price
6,580 INR
6,580 INR

Cīr - Ikat Dress

6,930 INR Regular price 9,900 INR
Unit price
per 

Cīr - Ikat Dress

6,930 INR Regular price 9,900 INR
Unit price
per 
Regular price
6,930 INR
6,930 INR

Cāy - Ikat Top

2,590 INR Regular price 3,700 INR
Unit price
per 

Polam Top - Pink Ikat

3,500 INR Regular price 5,000 INR
Unit price
per 
Cāy - Ikat Top

XS

S

M

L

XL

Regular price
2,590 INR
2,590 INR
Regular price
5,000 INR
5,000 INR
Polam Top - Pink Ikat

XS

S

M

L

XL

Regular price
3,500 INR
3,500 INR

Ewa - Jacket

9,100 INR Regular price
Unit price
per 

Ewa - Jacket

9,100 INR Regular price
Unit price
per 
Ewa - Jacket

XS

S

M

L

XL

Regular price
9,100 INR
9,100 INR

Chepi Print - Dress

4,550 INR Regular price 6,500 INR
Unit price
per 

Chepi Print - Dress

4,550 INR Regular price 6,500 INR
Unit price
per 
Chepi Print - Dress

XS

S

M

L

XL

Regular price
4,550 INR
4,550 INR

Adelaide Top - Marbled

5,130 INR Regular price 5,700 INR
Unit price
per 

Adelaide Top - Marbled

5,130 INR Regular price 5,700 INR
Unit price
per 
Regular price
5,130 INR
5,130 INR

Stad dress - Marbled

9,200 INR Regular price 11,500 INR
Unit price
per 

Stad dress - Marbled

9,200 INR Regular price 11,500 INR
Unit price
per 
Stad dress - Marbled

XS

S

M

L

XL

Regular price
9,200 INR
9,200 INR

Freida Pant - Marbled

9,200 INR Regular price 11,500 INR
Unit price
per 

Freida Pant - Marbled

9,200 INR Regular price 11,500 INR
Unit price
per 
Freida Pant - Marbled

XS

S

M

L

XL

Regular price
9,200 INR
9,200 INR

Freida Top - Marbled

5,310 INR Regular price 5,900 INR
Unit price
per 

Freida Top - Marbled

5,310 INR Regular price 5,900 INR
Unit price
per 
Freida Top - Marbled

XS

S

M

L

XL

Regular price
5,310 INR
5,310 INR

Lumas Top - Domino

3,520 INR Regular price 4,000 INR
Unit price
per 

Lumas Top - Domino

3,520 INR Regular price 4,000 INR
Unit price
per 
Lumas Top - Domino

XS

S

M

L

XL

Regular price
3,520 INR
3,520 INR

Pauline - Top

2,800 INR Regular price 6,200 INR
Unit price
per 

Pauline - Top

2,800 INR Regular price 6,200 INR
Unit price
per 
Regular price
2,800 INR
2,800 INR